Facebook

 

Migawki

Kontakt

III Niedziela Wielkiego Postu 

Godz.

Celebrans

Spowiedź

Kolekta

7.00

Ks. Ryszard Andrzejczyk  Ks. Artur Manelski 

Ks. Lucjan Rożek  

Ks. Sebastian Kołodziejski

Ks. Łukasz Dzwolak 

9.00

Ks. Andrzej Zelek

Ks. Lucjan Rożek  

Ks. Sebastian Kołodziejski

Ks. Stanisław Zarzycki

Ks. Artur Manelski   

Ks. Łukasz Dzwolak 

Ks. Ryszard Andrzejczyk 

10.30

Ks. Stanisław Zarzycki 

Ks. Łukasz Dzwolak 

Ks. Andrzej Zelek

Ks. Lucjan Rożek

Ks. Sebastian Kołodziejski

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Artur Manelski

12.00

Ks. Sebastian Kołodziejski

Ks. Artur Manelski

Ks. Andrzej Zelek

Ks. Stanisław Zarzycki  

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Sławomir Pawłowski

Ks. Lucjan Rożek

Ks. Łukasz Dzwolak

16.30

Ks. Sebastian Kołodziejski

Ks. Lucjan Rożek

Ks. Sławomir Pawłowski  

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Łukasz Dzwolak

Ks. Artur Manelski

17.30 adoracja

Gorzkie Żale  

Ks. Lucjan Rożek  

18.00

Ks. Artur Manelski  

Ks. Sebastian Kołodziejski    

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Sławomir Pawłowski

Ks. Lucjan Rożek

Ks. Łukasz Dzwolak 

19.00 – 20.00 adoracja

Ks. Artur Manelski

Homilia: Ks. Łukasz Dzwolak  

POSŁUGI DUSZPASTERSKIE W TYGODNIU – 04-09 marca 2024 r.

 

Data

Godzina

Celebrans

Spowiedź

Poniedziałek

04 III

6.30

Ks. Artur Manelski

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Łukasz Dzwolak

7.30

Ks. Łukasz Dzwolak 

Ks. Lucjan Rożek

Ks. Artur Manelski

17.00 adoracja

Ks. Jacek Zakrzewski 

18.00

Ks. Jacek Zakrzewski

Ks. Artur Manelski

Ks. Stanisław Zarzycki

19.00 adoracja

Ks. Jacek Zakrzewski

Wtorek

05 III

6.30

Ks. Artur Manelski

Ks. Jacek Zakrzewski

Ks. Łukasz Dzwolak

7.30

Ks. Łukasz Dzwolak

Ks. Lucjan Rożek

Ks. Artur Manelski

17.00 adoracja

Ks. Ryszard Andrzejczyk

18.00

Ks. Artur Manelski

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Lucjan Rożek

19.00 adoracja

Ks. Artur Manelski

Środa

06 III

6.30

Ks. Artur Manelski

Ks. Jacek Zakrzewski

7.30

Ks. Artur Manelski

Ks. Jacek Zakrzewski

Ks. Ryszard Andrzejczyk

10.00 Pogrzeb Lipowa

Ks. Lucjan Rożek

11.00 Pogrzeb Lipowa

Ks. Ryszard Andrzejczyk

17.00 adoracja

Ks. Lucjan Rożek

18.00

Ks. Jacek Zakrzewski

Ks. Łukasz Dzwolak

Ks. Artur Manelski

19.00 adoracja  

Ks. Andrzej Zelek  

Czwartek  

07 III

6.30

Ks. Artur Manelski  

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Jacek Zakrzewski

7.30

Ks. Jacek Zakrzewski

Ks. Artur Manelski

 

Ks. Ryszard Andrzejczyk

 

17.00 adoracja

Ks. Ryszard Andrzejczyk

18.00

Ks. Stanisław Zarzycki

Ks. Łukasz Dzwolak

Ks. Lucjan Rożek

Ks. Artur Manelski

19.00 adoracja

Ks. Lucjan Rożek

Piątek

08 III

6.30

Ks. Artur Manelski

Ks. Sebastian Kołodziejski  

Ks. Jacek Zakrzewski

7.30

Ks. Artur Manelski

Ks. Jacek Zakrzewski

Ks. Ryszard Andrzejczyk

8.00

Ks. Andrzej Zelek

Ks. Artur Manelski

15.00

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Lucjan Rożek 

16.30 kaplica 

odpow. p. Małgorzata Górska 

17.00 adoracja i droga krzyżowa

Sychar, (odpow. p. Jerzy Suska), Ks. Stanisław Zarzycki

18.00

Ks. Lucjan Rożek   

Ks. Łukasz Dzwolak

Ks. Artur Manelski  

Ks. Ryszard Andrzejczyk  

19.00 Adoracja 

Ks. Artur Manelski

20 00 Droga krzyżowa

ZAK, (odpow. p. Mateusz Miernik), ks. Lucjan Rożek

Sobota

09 III

6.30

Ks. Artur Manelski  

Ks. Jacek Zakrzewski

Ks. Sebastian Kołodziejski

7.30

Ks. Sebastian Kołodziejski Ks. Artur Manelski

Ks.  Jacek Zakrzewski

17.00 adoracja

Ks. Ryszard Andrzejczyk

18.00

Ks. Łukasz Dzwolak  

Ks. Lucjan Rożek

Ks. Ryszard Andrzejczyk

Ks. Sebastian Kołodziejski

Ks. Artur Manelski

19.00 adoracja

Ks. Artur Manelski

 

POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl