Facebook

 

Migawki

Kontakt

franc_duff

Legion Maryi jest apostolskim ruchem katolików świeckich. Powstał w Irlandii w 1921 r. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (zdj. po prawej), żyjący w latach 1889-1980, genialny działacz apostolatu świeckich. Obecnie Legion działa na wszystkich kontynentach świata. W Polsce Legion rozpoczął swoją działalność - dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka - w 1948 r. Dopiero w latach osiemdziesiątych ub. wieku nastąpił rozkwit tego ruchu. W wielu diecezjach powstały liczne koła Legionu.

 

Legioniści opierają swoją duchowość na pokorze i pobożności Maryi. Bóg pragnie zbawić każdego człowieka za pośrednictwem Najświętszej Pani. Maryja w tym dziele potrzebuje oddanych Jej ludzi. Legioniści podejmując pracę apostolską, docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swojego Syna. Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i zdobycie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Praca Legionu oparta jest na dyscyplinie wewnętrznej, wynikającej z poczucia obowiązku i głębokiej wiary. Legion działa w parafii za zgodą swego księdza proboszcza i pod stałą opieką kapłana.

 

Są dwa rodzaje członków: aktywni, działający czynnie, oraz członkowie pomocniczy, którzy swoją codzienną modlitwą wspierają legionistów aktywnych. Legioniści, działający aktywnie, m.in. nawiązują kontakty apostolskie z ludźmi zaniedbanymi moralnie i religijnie, odwiedzają samotnych i chorych w domach, szpitalach i zakładach opieki społecznej, pracują wśród ludzi uzależnionych (np. alkoholicy, narkomani) spotykają się z więźniami, prowadzą dialogi z różnowiercami i osobami zagrożonymi przez sekty, organizują czuwania modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, propagują idee orędzia fatimskiego, współpracują z legionistami z krajów sąsiadujących z Polską, prowadzą kolportaż prasy i książki religijnej, służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie.

 

  legionW 1993 roku również przy naszej Parafii został powołany apostolat Legionu Maryi. Obecnie działają dwa prezydia Legionu Maryi. Pierwsze prezydium pw. Matki Bożej Miłości (powstało w 1993 r.), drugie prezydium pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask - powstało w 2005 roku. Spotkania odbywają się w poniedziałki i wtorki po Mszy Świętej wieczornej w sali przy zakrystii. Na czele grupy stoi Prezydium, który tworzy: prezydent, wiceprezydent, sekretarz i skarbnik. Legion jest zobowiązany do wierności względem pasterzy Kościoła. 
 
 
Zasadniczym obowiązkiem legionistów jest pogłębianie życia wewnętrznego poprzez naśladowanie Maryi, zwłaszcza Jej pokory. Służą temu tematyczne rozważania zawarte w podręczniku formacji. Ponadto legioniści pielęgnują specjalne nabożeństwo do Matki Bożej i podejmują apostolat modlitwy. Częste uczestnictwo w Eucharystii utwierdza obecność Chrystusa w sercach. Szczególnym czasem są dla nas rekolekcje zamknięte. Rzeczywiste nabożeństwo do Maryi prowadzi w stronę apostolatu. Tak więc nawiedzamy szpitale, pomagamy ludziom zaniedbanym i opuszczonym, podejmujemy prace na rzecz parafii.  Sprawozdania z wykonanych prac składamy na cotygodniowych spotkaniach formacyjno-modlitewnych.
Szeregi Legionu stoją otworem dla wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro Kościoła. Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Kościoła jest Matką każdego z nas. Pod Jej sztandarami naprawdę warto służyć.
 
Spotkania: poniedziałek 1. prezydium oraz wtorek 2. prezydium po Mszy Świętej wieczornej.
Prezydenci: Bolesław Korczyński i Elżbieta Brodziak
Opiekun duchowy: ks. Ryszard Andrzejczyk SAC
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl