Facebook

 

Migawki

Kontakt

Chór powstał w listopadzie 1999 r. przy parafii Wieczerzy Pańskiej Księży Pallotynów w Lublinie.

 

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu od początku jego istnienia jest Tomasz Orkiszewski – absolwent Instytutu Muzykologii w KUL - wydawca, organista, dyrygent. W latach 1994-1999 studiował Muzykologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1999 r pracuje jako organista i dyrygent. Współzałożyciel i prezes Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia, specjalizującego się w promowaniu książek i wydawnictw związanych z muzyką kościelną i literaturą religijną (kwartalnik Muzyka w liturgii, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła - Ks. Ireneusza Pawlaka, szereg śpiewników, nut chóralnych, organowych i innych). Autor opracowań chóralnych.

 

W skład pięćdziesięcioosobowego zespołu wchodzą zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci i osoby pracujące zawodowo, których wspólną pasją jest ogromne zamiłowanie do muzyki. 

 

Chór koncertował ponad 160 razy w Lublinie i wielu innych miejscowościach w kraju i za granicą, m.in. Częstochowie, Warszawie, Licheniu, Lwowie, Karlovych Varach, Wilnie, Wiedniu, Rzymie. Wielokrotnie chór brał udział we Mszach św. radiowych i w kościele Świętego Krzyża oraz w kościele św. Elżbiety w Gdańsku, uczestniczył też w wielu konkursach i festiwalach oraz nagraniach telewizyjnych.

 

Za artystyczny kierunek zespół przyjął promowanie muzyki polskich kompozytorów dawnych i współczesnych. W repertuarze Chóru znajdują się utwory m.in. M. Gomółki, F. Nowowiejskiego, T. Szeligowskiego, J. Świdra, A. Nikodemowicza, S. Stuligrosza, a także utwory kompozytorów zagranicznych: J. S. Bacha, G. F. Haendla, A. Brucknera, W. A. Mozarta i innych.

 

Duża część repertuaru wykonywana jest z towarzyszeniem młodzieżowej kapeli smyczkowej, od początku związanej z zespołem. Oprócz występów i koncertów chór ma na swoim koncie wydanie trzech kaset i czterech CD, zawierających tematycznie opracowany zapis dorobku artystycznego.

 

Próby chóru i orkiestry odbywają się we wtorki i piątki o godz. 19:00 w budynku Drachmy obok kościoła.

 

http://wieczerza.lublin.pl/index.php/galeria/image?view=image&format=raw&type=img&id=4755

POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl