2401374
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
162
778
2370
1291064
43981
52969
2401374

Liturgia

 

Migawki

Kontakt

 
effatha_odnowa_w_duchu_swietym
"Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze mną".
(Ap 3, 20)
 
WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
"Effatha"

 
Kościół Wieczerzy Pańskiej
Lublin, Al. Warszawska 31
(obecnie Kaplica Miłosierdzia Bożego)


w każdy poniedziałek, w godz. 19.oo-21.oo - Spotkanie modlitewno-formacyjne
 
Effatha jest grupą modlitewną, należącą do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Odnowa nie posiada żadnego założyciela ani grupy założycieli i nie ma jednolitej formy, chociaż jest ruchem o zasięgu światowym. Tworzą ją grupy modlitewne o bardzo różnych zaangażowaniach.
 
Podstawą ich istnienia jest to samo doświadczenie i te same cele:
- zachęcanie do osobistej relacji z Jezusem, tzn. dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi;
- zachęcanie do osobistej relacji z Duchem Świętym, tzn. przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego miłości i mocy.
 
Te dwie łaski często przychodzą łącznie w doświadczeniu nazwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”, bądź „odnowieniem w Duchu Świętym”. Wiąże się to z ujawnieniem się darów Ducha Świętego nazywanych charyzmatami – opisanymi miedzy innymi w 1 Liście do Koryntian. Są one udzielane przez Ducha Świętego w celu posługiwania w Kościele oraz głoszenia Dobrej Nowiny światu. Dla umożliwienia współpracy miedzy grupami, zespołami koordynatorów na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i krajowym w 1978 roku utworzono Międzynarodową Radę – obecnie Międzynarodową Służbę Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) w Rzymie.
 
Wspólnota Effatha,
która spotyka się w kościele Księży Pallotynów,
powstała w 1981 roku.
 
Gromadzi ona osoby na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego, dzieleniu się doświadczeniem otrzymywania łask. W spotkaniu może uczestniczyć każdy, kto przyjdzie w poniedziałek (w godz. 19.oo-21.oo) do kaplicy Miłosierdzia Bożego, nawet zupełnie przypadkowo. Nie ma listy członków ani zapisów czy też deklaracji. Człon główny wspólnoty tworzy Rada z liderem świeckim, kapłan, który jest opiekunem wspólnoty (obecnie ks. Sebastian Kołodziejski SAC) oraz grupa osób, które trwają w Przymierzu.
Podczas roku akademickiego, oprócz spotkań w poniedziałki i Mszy Świętej w niedzielę, wspólnota prowadzi rekolekcje np. dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz rekolekcje w czasie wakacji. Uczestniczy też w dziełach inicjowanych przez koordynatora Grup Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej i podlegającą mu radę liderów wspólnot naszej archidiecezji. Bierze też udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Odnowy np. w Częstochowie.
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl