Facebook

 

Migawki

Kontakt

Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego im. św. Jana Pawła II powstały po to, aby modlić się w intencji Kościoła i Ojczyzny.

 

Wspólnota Nieustającego Różańca przy parafii pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie modli się nieustannie na różańcu w dwa dni każdego miesiąca: 13 i 20. Członkowie wspólnoty przez całą dobę modlą się, odmawiając jedną, wyznaczoną część różańca o określonej porze dnia i nocy. Doba jest podzielona na 48 półgodzinnych odcinków, a więc od północy do północy co pół godziny ktoś odmawia część różańca w następujących intencjach:

 
1. o triumf Niepokalanego Serca Maryi i łaskę intronizacji Chrystusa Króla w naszej ojczyźnie;
2. za Ojca Świętego, księdza prymasa, biskupów i kapłanów Polski;
3. za naszą umiłowaną ojczyznę Polskę i o pokój na świecie;
4. za Radio Maryja i Telewizję Trwam oraz inne media katolickie;
5. o rychłą beatyfikację służebnicy Bożej Rozalii Celakówny;
6. aby Kościół triumfujący pomagał nam wypełniać wolę Bożą;
7. w intencjach parafii i w naszych własnych intencjach.
 
Pierwsze Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego powstały 3 września 1999 r. Przygotowywano się wtedy do dokonania zaplanowanej przez rolników archidiecezji warmińskiej na 12 września tego roku intronizacji Chrystusa Króla. Uroczysty akt został odczytany przez J.E. Ks. Abpa Edmunda Piszcza i duszpasterza rolników ks. Stanisława Tkacza, a także przedstawicieli związków i samorządów rolniczych, szkół rolniczych i rolników.
 
Po uroczystościach w Gietrzwałdzie krajowa animatorka wspólnoty Urszula Strynowicz otrzymała błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa na dalszy rozwój nieustannej modlitwy różańcowej w celu przygotowania całej archidiecezji do intronizacji Chrystusa Króla, która została dokonana w święto Chrystusa Króla Wszechświata 26 listopada 2000 r. W taki sposób zaczęły się tworzyć w parafiach Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego – wspólnoty ludzi podejmujących raz w miesiącu całodobową modlitwę różańcową. Od 2000 r. dzięki zamieszczeniu informacji na łamach „Naszego Dziennika” oraz rozdawanym ulotkom informacyjnym na Jasnej Górze wspólnoty takie zaczęły się rozwijać przy parafiach w całej Polsce.
 
W październiku 2003 r. Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz zawierzył wszystkie Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego Matce Bożej Pani Gietrzwałdzkiej: „…Chcemy Ciebie zapewnić, Matko, że ten Różaniec Nieustający będzie w naszej archidiecezji trwał, że będzie nieustanną modlitwą do Twojego Syna poprzez Twoje błogosławione dłonie”. Główną patronką Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego jest Matka Boża Pani Gietrzwałdzka. Maryja przyszła do nas w czasie, kiedy wydawało się, że sytuacja naszej ojczyzny jest dramatycznie przesądzona. Polska była pod zaborami - wymazana z mapy świata. Mimo to Maryja mówiła w Gietrzwałdzie po polsku. Jej orędzie: „życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec” przeniknęło przez granice zaborów i dotarło do wszystkich Polaków.
 
Dzięki Wspólnotom Nieustającego Różańca Świętego im. Jana Pawła II modlitwa różańcowa trwa w sposób nieustanny. Tak odmawiany różaniec przyczynia się do osłabiania działania szatana w naszej Ojczyźnie. Trzeba poprzez dalszy rozwój wspólnot, a tym samym coraz powszechniejszą modlitwę różańcową, doprowadzić do całkowitego oddalenia od Polski mocy piekielnych. W ten sposób wyprosimy realizację Ślubów Jasnogórskich, które oznaczają, że „…nastąpi wielki tryumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę” (kard. August Hlond).
 
Dzisiaj szczególnego wymiaru nabiera rozpoczęta w 2004 r. duchowa adopcja wszystkich biskupów w Polsce. Jest ona coraz bardziej rozszerzana na kapłanów. Duchowa adopcja polega na tym, że codziennie cztery osoby ze Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego wspierają modlitwą jednej części różańca jednego księdza biskupa w jego pasterskim posługiwaniu (cztery osoby dlatego, aby każdego dnia w intencji tego księdza biskupa był odmawiany cały różaniec). Ponadto każda osoba, która podejmuje się duchowej adopcji, obok części różańca ofiarowuje również Panu Jezusowi, poprzez Maryję Matkę Kościoła, swoje prace, cierpienia duchowe i fizyczne, oraz udział we mszach świętych i Komunię Świętą (przynajmniej raz w miesiącu).
 
Animatorami wspólnoty w naszej parafii są Bożena i Bolesław Korczyńscy. Informacje o działalności wspólnoty są wywieszane w gablocie przy wejściu do kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 
Zapraszamy do uczestnictwa we wspólnocie !
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl